Terug |

Risico’s en voordelen

Wat zijn de mogelijke voordelen van deelnemen aan klinische studies?

  • De deelnemers hebben toegang tot een veelbelovende behandeling die elders niet beschikbaar is.
  • De nieuwe behandeling kan een grotere werkzaamheid hebben dan de standaardbehandeling.
  • De deelnemers zullen volgens een protocol nauwgezet door zorgverleners worden geobserveerd.

De klinische studie is een experiment en de resultaten ervan zullen voor iedereen van nut zijn. Ofwel zullen patiënten van een nieuwe en nuttige behandeling kunnen genieten ofwel wordt voorkomen dat onderzoekers doorgaan met hun onderzoek naar een nutteloze of schadelijke behandeling. De resultaten zullen onderzoekers ook helpen om ziektes beter te begrijpen.

Wat zijn de mogelijke risico’s van deelnemen aan klinische studies?

  • Het is mogelijk dat de nieuwe behandeling geen toegevoegde waarde heeft.
  • De nieuwe behandeling kan enkele bijwerkingen hebben, die kunnen variëren van kleine en omkeerbare bijwerkingen tot levensbedreigende bijwerkingen. Sommige bijwerkingen kunnen ook weken, maanden of zelfs jaren later opduiken en kunnen schade aan belangrijke organen, zoals hart of nier, of de ontwikkeling van een tweede ziekte inhouden.
  • Bij fase III klinische studies weet u meestal niet of u de nieuwe behandeling wel of niet krijgt.