Terug | Hoe deelnemen?

Hoe deelnemen?

Uw arts stelt dit aan u voor.

Soms zullen artsen u voorstellen om aan een klinische studie deel te nemen. U hebt het recht om te aanvaarden of te weigeren zonder enige gevolgen voor de kwaliteit van uw behandeling.

U vertelt uw arts dat u hulp wilt krijgen bij het zoeken naar een klinische studie voor u.

Als uw arts geen klinische studie voorstelt, maar u wel wilt deelnemen, kunt u best uw arts vragen of er een klinische studie voor uw ziekte in de buurt van uw woonplaats of in uw land wordt geïmplementeerd. Klinische studies zijn geregistreerd en uw arts kan weten hoe hij naar klinische studies moet zoeken.

U kunt uw arts ook vragen naar de mogelijkheden voor deelname aan een klinische studie in een ander land, als er geen in uw land beschikbaar is. De mogelijkheden om dit te doen verschillen van land tot land. Het staat u vrij om contact op te nemen met uw gezondheidsverzekering, patiëntenorganisaties of overige ondersteuning om dit mogelijk te maken, als dit belangrijk voor u is.

U zoekt zelf naar een klinische studie.

U kunt ook zelf naar een klinische studie zoeken. Om aan een klinische studie te kunnen deelnemen, moet worden voldaan aan criteria zoals leeftijd, geslacht, ziekte of voorafgaande behandelingen.

 

Bron: Anticancerfund.com