Terug | Wat zijn mijn rechten?

Wat zijn mijn rechten?

Alvorens deel te nemen aan een klinische studie zal elke patiënt zorgvuldig worden ingelicht over alle aspecten die hierbij komen te kijken. Eens de patiënt zijn goedkeuring geeft om verder te gaan, zal de patiënt een document tekenen, dit wordt ook de informed consent genoemd. Dit document bevat alle informatie die de patiënt moet weten betreffende de studie: de bedoeling van de studie, wie de studie sponsort, welke testen er ondergaan worden, hoelang de testen duren, wat te doen ingeval van ongewenste symptomen,etc. Enkel de patiënt zelf kan beslissen om mee te doen aan een studie. Elke patiënt dient dit met een arts te bespreken alvorens deel te nemen. Op elk moment heeft de patiënt het recht om zijn deelname aan de studie stop te zetten, zonder hiervoor een verklaring te moeten af te leggen.