Terug | Waarom nieuwe behandelingen testen?

Waarom nieuwe behandelingen testen?

Als onderzoekers denken dat zij een veelbelovende behandeling hebben gevonden, behandelen zij hun patiënten er niet onmiddellijk mee. Als het een gloednieuwe behandeling is, zullen zij deze eerst in het laboratorium testen, meestal op tumorcellen.

Als de resultaten in het laboratorium bemoedigend zijn, zullen zij de behandeling op dieren testen. Deze onderzoeken zijn streng gereglementeerd om onethische dierproeven te vermijden. Als de resultaten van de dierproeven bemoedigend zijn, zullen de onderzoekers samen met artsen de eerste stap zetten naar experimenteren met de nieuwe behandeling op mensen. Deze eerste stap bij mensen wordt een fase I klinische studie genoemd. Fase II en fase III klinische studies zullen volgen als de resultaten gedurende de vorige stap bemoedigend zijn. Daarom is het risico voor deelnemers in fase I groter dan in fase II, en zullen de risico’s van een fase II studie hoger zijn dan in fase III.

Soms is de geteste behandeling niet nieuw, maar verschillen de manier waarop zij wordt gegeven, de dosering of de combinatie met die van overige behandelingen. Het kan ook een behandeling zijn die al voor een bepaalde ziekte of conditie wordt gebruikt. Voordat deze echter voor een andere conditie wordt gebruikt, moet een nieuw onderzoek worden verricht om na te gaan of de behandeling veilig is en voor de nieuwe conditie werkt. Zie Source: Anticancerfund.com voor meer info.